torsdag 20 november 2014

Program 6-7 november
Program för NCS Norrbottens konferens 6-7 november
TORSDAG INNEHÅLL ANSVARIG
9.30-10.00 Kaffe och registrering Erica
10.00-11.00 Genomgång av programmet
Presentationsrunda
Kort resumé från alla fördjupningar förra året.
Erica
Alla
11.00-12.00 Vad är språkutvecklande arbetssätt? För vem är det nödvändigt?
Se film 14 min http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/diskutera-och-utveckla/sprakutvecklande-arbetssatt
Diskussion i grupper utifrån filmen och "Få syn på språket"
Gemensamt: Hur ser det ut i våra kommuner? Vad vill vi?
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Hur läsa och skriva hör ihop – skriva sig till läsförståelse- kort sammanfattning av metarapporten: http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/undervisning/stottar-lasforstaelsen-1.202313
Sammanfattning av studien Sollentuna
ASL Att Skriva sig till läsning 2014
 Hur ser det ut i kommunerna?
 Vad häder påområet?
 Vad vill vi ska häda?
Britt
Anki
14.30 – 15.00 Kaffe och Incheckning Alla
15.00-16.00 Utvärdering och uppföljning av "Läsa med förståelse".
Stefan Lundström från LTU medverkar
Erica
16.00-16.30 Hur går vi vidare med LTU – vad vill universitetet? Vad vill vi? Stefan och alla
19.00? Middag Alla
FREDAG INNEHÅLL ANSVARIG
8.30-10.00 Vad är Cirkelmodellen? 20 min
Se film tillsammans 40 min Skrivundervisning - Cirkelmodellen – genrepedagogik http://www.ur.se/Produkter/182358-Spraket-bar-kunskapen-Att-stotta-skrivande
 Samtal om programmet och hur texten "Skriva" (som du läst) kan hänga ihop med detta 30 min
Jenny och Camilla
10.00-10.15 Kaffe
10.15-11.00 Skrividéer. Vi delar med oss av praktiska exempel Alla
11.00-12.00 Hur går vi vidare? Alla
12.30-13.30 Lunch och avslutning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar