torsdag 20 november 2014

Skriva argumenterande text - en undervisningsidé


Argumenterande text

1.       Lära sig om texttypen och om argumentation genom videoklipp, fakta om etos, logos patos, hur man ordnar argument, hur man bygger upp texttypen med inledning – huvuddel och avslutning . Läsa och analysera insändare

2.       Skriv gemensam text.

3.       Dela in eleverna i par. Ge varje par var sitt ämne att skriva kring, du vet inte vem som fick vilket ämne. Be dem skriva en argumenterande text i word, anonymt, inga namn. Samla in texterna – se till att du inte vet vem som skrivit vad.

4.       Kolla på texterna. Markera bra delar och delar som skulle kunna utvecklas.

5.       Gå igenom alla texter med gruppen. Peka på bra exempel och vad som är vanbliga fel och fel att akta sig för. Låt texterna sitta uppe som goda och varnande exempel.

6.       Eleverna skriver egna argumenterande texter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar