måndag 7 december 2015

Välkommen till en angelägen föreläsning om Undervisning av nyanlända elever


NCS Norrbotten anordnar under vecka 3 2016 en länsomfattande turné med läraren, föreläsaren och läromedelsförfattaren Tiia Ojala.
Hon besöker 11 kommuner under 6 dagarOm föreläsningen: Tiia går igenom framgångsfaktorer i undervisning för flerspråkiga/nyanlända elever utifrån vad som står i Skolverkets bok Greppa språket. Hon ger flera praktiska exempel hur man kan göra allt detta. Betoning finns på det pedagogiska. Det blir konkret och begripligt vad som menas med många gånger fina, abstrakta ord som skrivs i olika material. Hon visar att detta är att språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som gynnar även svenska barn. Massor med tips, inspiration och ryggrad till undervisningen. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar