torsdag 20 november 2014

Samsyn i kring läsundervisning Tuollavaara och Jukkasjärvi

Skolverkets utvecklingsprojekt tillsammans med LTU (Luleå tekniska universitet) kom rätt i tid för oss och vi ser att det är en hjälp för oss att gå vidare i processen med att skapa samsyn kring läsundervisning.
 
I resultaten från de nationella proven såg vi att de elever som inte nådde målen ofta har problem med den muntliga kommunikationen och läsförståelsen. Vi bestämde då att ta fram de moment i Nya språket lyfter som handlar om läsförståelse. Där är läsförståelsemomenten uppdelade på olika årskurser så att lärarna ska kunna använda den vid det dagliga arbetet. På detta sätt vill vi sammanställa och förtydliga alla moment i läsförståelse på ett strukturerat sätt. Tanken är att ge en röd tråd kring detta arbete på skolan. Specialpedagogen tog fram en plan med rubrikerna, ”Moment att gå igenom”, ”Undervisningen ger utrymme för” och ”Material”.
 
Vi jobbade mycket med att skapa strukturer och rutiner för utvecklingsarbetet så att det inte bara skulle bli ett tomtebloss. Läs hela rapporten här

https://drive.google.com/file/d/0B3pD3FeaGCHjdnpEVndNQzA1TGM/view?usp=sharing

och ta del av vår tabell https://drive.google.com/file/d/0B3pD3FeaGCHjOWhNRmhvd25vOUk/view?usp=sharing

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar