torsdag 20 november 2014

Språkutvecklande arbetssätt


Med andledning av inslaget om Språkutvecklande arbetssätt. Här finns samlade videos från Nationellt centrum för svenska som andraspråk

https://www.youtube.com/channel/UCkui9djLOGS588obCNzgSaw

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar